เอามาอ่านเล่นรำลึกความหลัง แปะเป็นลิ้งค์ได้ไหมนี่ กี่ปีแล้วน่า ซัก 7-8 ปีได้มั้งคอมมิคนี้
เป็นคาร์ตัวแรกที่เล่นในเว็บบอร์ด Chocolate

http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc001.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc002.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc003.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc004.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc005.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc006.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc007.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc008.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc009.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc010.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc011.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc012.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc013.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc014.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc015.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc016.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc017.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc018.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc019.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc020.jpg
http://i119.photobucket.com/albums/o138/maryuree/cc021.jpg
 
 
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
--------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
---------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------
-----------------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet

Hot!

#1 By Chai on 2013-12-12 09:22